Saturday, July 16, 2011

Pro Forma BAM 3109


Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
(Bahasa Arab Pendidikan Rendah)

Nama Kursus
Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR
(Introduction to Arabic KBSR Curriculum )
Kod Kursus
BAM3109
Kredit
3(3+0)
Jam Kontak
45 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Arab
Prasyarat
Tiada
Semester
Pertama/ Kedua

Hasil Pembelajaran
1.      Menghurai sukatan pelajaran bahasa Arab dan huraiannya  dan  mengaplikasikannya dalam penagajaran dan pemebelajaran dengan berkesan.

2.      Meneliti hubung-kait sukatan pelajaran dan buku teks serta komponennya  dalam mata pelajaran bahasa Arab.

3.      Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran bahasa Arab dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
.
Sinopsis

Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya, menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi   penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya.


This course discusses two important and significant factors in the teaching process, syllabus and text book, syllabus contents and  curriculum specifications, combination of using text book, assessment book and teacher’s guide.

Perhatian kepada semua pelajar;
Untuk mengetahui keseluruhan kandungan mata pelajaran Bahasa Arab Minor (BAM 3109), anda boleh mendownload pro forma BAM3109 di ruangan sebelah kanan blog.
Sekian, dimaklumkan.
USTAZ MOHD RIZUAN HJ ABD RASIP
JAPIM 2011

No comments:

Post a Comment