Saturday, July 16, 2011

Latihan Bil 01

التدريبات

 أجب عما يأتي :

1.     وضح عن مفهوم المنهج الدراسيّ للغة العربية الاتصالية ؟

____________________________________________________________________________________________________

2.    بيّن الهدف العام والأهداف الخاصة من تعليم اللغة العربية الاتصالية في المدارس الابتدائية ؟
____________________________________________________________________________________________________

3.   اذكر المحتوي المقرر في المنهج الدراسيّ للغة العربية الاتصالية ؟
____________________________________________________________________________________________________

3.   يتعلم التلاميذ في المدارس الابتدائية الأعداد والأرقام، وضح عنها باختصار
____________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment